LICENSTROLDENS BIDRAG TIL ET GRØNNERE MILJØ

Vidste du, at Licenstroldens webshop kører på grøn strøm?

Vores websted hostes på servere, der udelukkende kører på strøm genereret af vindmøller. Vi ved godt, at vindmøller til tider kan være irriterende, men summa summarum er vi overbevidst om, at de er et mindre onde fordi de skåner miljøet ved at producere 100 % vedvarende energi baseret på vind, som er en naturressource.


Vores servere er placeret i datacentre, der decideret kører på certificeret grøn strøm købt med RECS-certifikater (engl. Renewable Energy Certificate System), hvilket garanterer, at den anvendte strøm kommer fra vindmøller.